Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Ankieta - habilitacja

Wstęp

Od października 2019 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument nazwany Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki opracowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem ministra Jarosława Gowina. Ustawa, w której zorganizowanie 9 konferencji tematycznych, Narodowego Kongresu Nauki i kampanii promującej zmiany w nauce, kosztowało 5 milionów złotych. Są to dane z grudnia 2017 r. Biorąc pod uwagę rozmach, z jakim toczy się wdrażanie Ustawy 2.0, koszty te należy zwielokrotnić.

Naukowcy zainteresowani zmianami w nauce z pewnością niejednokrotnie słyszeli o licznych konsultacjach MNiSW z przedstawicielami nauki. Niestety, nikt z nas (członków Fundacji), ani żadna z osób współpracujących z Fundacją, ani nawet nikt z naszych znajomych nie miał przyjemności uczestniczyć z konsultacjach organizowanych przez MNISW.

Dlatego osoby zgromadzone wokół Fundacji Nauka Polska postanowiły przeprowadzić pierwsze w Polsce badania ankietowe dotyczące najczęściej poruszanych w naszym gronie problemów związanych ze środowiskiem akademickim.

Opracowaliśmy 5 tematycznych ankiet skierowanych do szerokiego grona pracowników naukowych. W każdej ankiecie znajduje się 10 pytań oraz metryczka. Ankiety są anonimowe i dobrowolne.

Każda ankieta zawiera trzy odpowiedzi (do wyboru):
- TAK,
- NIE,
- nie mam zdania.
Każdą zaznaczoną odpowiedź można uzasadnić.

Charakterystyka badanej grupy

Ankieta „Habilitacja” dostępna była w internecie od 1 lutego do 15 marca. Celem badań było poznanie opinii naukowców na temat:

- wartości i innowacyjności badań prowadzonych podczas postępowań habilitacyjnych oraz pohabilitacyjnych,
- rzetelności i obiektywności postępowań habilitacyjnych,
- praw habilitanta,
- nieuczciwych recenzentów.

Ankietę rozpowszechniliśmy drogą mailową wysyłając ją do ponad 30 tysięcy naukowców z całej Polski, oraz zamieszczając linki do ankiety na profilach FB. Ankietę uzupełniło 1311 osób. Wśród ankietowanych było 605 kobiet (46,15%) i 706 (53,85%) mężczyzn.

Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 41 do 50 lat, było ich 515 (38,28%). Jest to jedyna grupa wiekowa, w której głos zabrało więcej kobiet niż mężczyzn.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek i płeć

Wiek/płeć

Kobiety

Mężczyźni

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

do 30 lat

13

0,99

7

0,53

20

1,53

31-40 lat

191

14,57

192

14,65

383

29,21

41-50 lat

262

19,98

253

19,30

515

39,28

51-60 lat

96

7,32

125

9,53

221

16,86

61-70 lat

42

3,20

98

7,48

140

10,68

więcej niż 70

1

0,08

31

2,36

32

2,44

Razem

605

46,15

706

53,85

1311

100,00

 

Najliczniejszą grupą biorącą udział w sondażu byli adiunkci, których było aż 705 (53,77%). Drugą grupą pod względem wielkości byli profesorowie nadzwyczajni – 263 (20,06).

Stanowisko/
uczelnia

Uniwersytet

Politechnika

Akademia

Inna

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

doktorant

16

1,22

1

0,08

4

0,31

0

0,00

21

1,60

asystent

33

2,52

7

0,53

0

0,00

1

0,08

41

3,13

adiunkt

578

44,09

83

6,33

33

2,52

11

0,84

705

53,78

wykładowca/starszy wykładowca

70

5,34

8

0,61

4

0,31

2

0,15

84

6,41

profesor nadzwyczajny

223

17,01

25

1,91

13

0,99

2

0,15

263

20,06

profesor zwyczajny

130

9,92

13

0,99

2

0,15

1

0,08

146

11,14

inne

44

3,36

3

0,23

2

0,15

2

0,15

51

3,89

Razem

1094

83,45

140

10,68

58

4,42

19

1,45

1311

100

Wśród osób głosujących było 1287 (98,17%) osób zatrudnionych na uczelniach publicznych i 24 (1,83%) osób zatrudnionych na uczelniach niepublicznych.

Analiza odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania oraz Państwa komentarze do pytań, znajdują się poniżej.


 

Jakie informacje są zbierane i po co?

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

POLITYKA COOKIES

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego internauty (komputer, tablet, smartfon), identyfikujące go do uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie Serwisu.

Pliki te są zupełnie bezpieczne dla komputera, dla Użytkownika oraz jego danych osobowych. Każdy może przeczytać cookies, sprawdzając ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Dla wygodnego korzystania z serwisu zaleca się akceptację cookies w przeglądarce Użytkownika, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z Serwisu może być ograniczone. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies proponujemy wyłączenie ich obsługi opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

  • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
  • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
  • Google Chrome - kliknij tutaj
  • Opera - kliknij tutaj
  • Apple Safari - kliknij tutaj
  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813