06.06.2018 r. - podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do likwidacji nieprawidłowości w otwartych konkursach na wolne stanowiska akademickie. Pierwsze pismo w sprawie nieprawidłowości konkursowych skierowaliśmy do Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim prof. zw. Stanisława Juszczyka. Zaproponowane przez Dziekana Juszczyka kryteria oceny kandydatów na wolne stanowiska akademickie jednoznacznie wskazują na faworyta w konkursach http://wpips.us.edu.pl/konkursy.php

Pismo do Dziekana Stanisława Juszczyka w sprawie nieprawidłowości konkursowych

 

26.06.2018 r. - otrzymaliśmy protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej. Tak jak się spodziewaliśmy - ponad 70% osób, które "wygrały w konkursach" to osoby pracujące już na Wydziale, którym przedłużono zatrudnienie z powodu nieuzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Protokoły Komisji Konkursowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

 

02.08.2018 r. - w związku z tym, że Dziekan nie zareagował na "ustawione" konkursy na wolne stanowiska akademickie, wysłaliśmy pismo do JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Pismo do JM Rektora prof. A. Kowalczyka

07.08.2018 r. - dostaliśmy odpowiedź z gabinetu Rektora:

Szanowna Pani Prezes,
w imieniu Pana Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. A. Kowalczyka dziękuję za przesłaną informację. Jednocześnie uprzejmie informuję, że sprawa została skierowana do rozpatrzenia.
Z wyrazami szacunku
Lucyna Sadzikowska

27.08.2018 r. - mija trzeci tydzień, a w naszej sprawie cisza. Dlatego wysłaliśmy krótkie przypomnienie Rektorowi.

 

 


 

 

Dodaj komentarz

Komentarze   

-1 # Ocan
Uniwersytet Śląski jest to uczelni komunistyczna i wymagana jest kontrola oraz reakcja ministra na anulowanie wszystkich zatrudnionych w tym okresie i odsunięciu rektora ze stanowiska. Na takich pseudonaukowcach trudno jest podnosić jakość badań i dydaktyki. Podobnie jest na pozostałych uczelniach.
Odpowiedz
+1 # Arek
W sprawie ustawianych konkursów na US jest jeszcze gorzej niż państwo piszecie, bo kandydat sam sobie wypisuje kryteria, a następnie rada instytutu zatwierdza, a później to samo czyni rada wydziału i powołuje ustaloną komisję. Komisja ta wybiera swojego kandydata na podstawie jego kryterium i przedstawia radzie wydziału do akceptacji. Po akceptacji rektor podpisuje umowę. Z tego wynika, ze oszustami są kandydat, dyrektor instytutu, dziekan i rektor, którzy wytworzyli fałszywą dokumentację. W nowej ustawie jest to karane zwolnieniem pracownika, innymi słowy mamy tutaj pełna analogie do reprywatyzacji kamienic w Warszawie. Ogólnie widać fałszerstwo w Polsce jest standardem, a rząd razem z prokuraturą umywa ręce od ścigania fałszerzy na uczelniach i w sądach.
Odpowiedz
2.png3.png8.png5.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813