Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

Zarząd Fundacji Science Watch Polska

 

 

dr Joanna Gruba

Prezes Fundacji Science Watch Polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2001 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią logopedyczną oraz rozwojem psychoruchowym dzieci. Społecznie od wielu lat prowadzi działalność publikacyjną na stronie www.habilitacja.eu dotyczącą nieprawidłowości na uczelniach. 

 

dr Monika Mularska-Kucharek

Wiceprezes Fundacji Scence Watch Polska

Doktor nauk społecznych – dyscyplina socjologia. Zainteresowania badawcze dr Mularskiej–Kucharek obejmują jakość życia, zaufanie społeczne, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, społeczne mechanizmy rozwoju zbiorowości terytorialnych. Równolegle do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzi aktywną działalność popularyzującą naukę oraz inicjatywy na rzecz łączenia sfery naukowej z praktyką gospodarczą.

 

dr Barbara Bis

Członek Zarządu Fundacji Sciene Watch Polska

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii. W okresie 1998-2006 była stypendystką dwóch programów unijnych: stypendium badawczo-szkoleniowego The Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (MSCA-IF), zrealizowanego w Université de Lorraine (Francja) oraz projektu naukowo-dydaktycznego TEMPUS: The Individual Mobility Grant, wykonanego w Université Claude Bernard - Lyon I (Francja) i w Wageningen University (Holandia).

 

dr Piotr Szczurowski

Członek Zarządu Fundacji Science Watch

Piotr Szczurowski - doktor nauk ekonomicznych i doktor nauk humanistycznych. Nie pracuje w żadnym ośrodku naukowym, a nauka, szczególnie historia w ujęciu interdyscyplinarnym, jest po prostu jego pasją. Przez wiele lat prowadził zajęcia na ekonomicznych uczelniach wyższych, co pozwoliło mu na bliższe zapoznanie się z poziomem polskiego szkolnictwa wyższego.

6.png6.png1.png1.png9.png