Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

 

dr Barbara Bis

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Nauka Polska

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii. W okresie 1998-2006 była stypendystką dwóch programów unijnych: stypendium badawczo-szkoleniowego The Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (MSCA-IF), zrealizowanego w Université de Lorraine (Francja) oraz projektu naukowo-dydaktycznego TEMPUS: The Individual Mobility Grant, wykonanego w Université Claude Bernard - Lyon I (Francja) i w Wageningen University (Holandia). W okresie 1990-2011 uczestniczyła w realizacji szesnastu międzynarodowych projektów badawczych, w siedmiu projektach była koordynatorem badań wykonywanych przez  stronę polską. Jednocześnie, w tym okresie brała aktywny udział w realizacji piętnastu krajowych projektów, w ośmiu z nich była kierownikiem badań. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym: w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (12), monografii (7), rozdziałów w monografii (41), prac przeglądowych, recenzji, tłumaczeń (10) oraz prac wdrożeniowych i ekspertyz (https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Bis). Od roku 2000 ściśle współpracuje z zespołami doradczymi krajowych instytucji naukowych, w tym m.in: Komitetem Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (2000-2010), Ministerstwem Środowiska i  Dyrekcją RZGW w Warszawie (2006-2013) oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (2003-2016). Od 2005 roku współpracuje także z zespołami eksperckimi Komisji Europejskiej, bezpośrednio związanymi z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Europie (np. ECOSTAT: Geographical Intercalibration Groups GIGs). Jest współautorką krajowego systemu oceny stanu ekologicznego i klasyfikacji rzek Polski, na podstawie makrobezkręgowców wodnych, który Decyzją Komisji Europejskiej: nr 2013/480/UE z dnia 20 września 2013r oraz nr 2018/229 z dnia 12 lutego 2018 r. roku -  został wdrożony do systemu oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego rzek europejskich.

Wykształcenie (tytuły zawodowe, stopnie naukowe)

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (doktor, 1988)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (magister, 1977)

Zatrudnienie

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki (2003-2018)
Université de Lorraine, Francja (The Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships: 2003-2006)
Université Claude Bernard - Lyon I, Francja (The Individual Mobility Grant: 1998)
ALTERRA, Wageningen UR, Holandia (The Individual Mobility Grant: 1998)
Katedra Ekologii Stosowanej, Centrum Ekohydrologii, Uniwersytet Łódzki (1995-2003)
Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki (1983-1995)
Katedra Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi (1977-1982)

Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 1. BIS, B., Mikulec, A. (red.). 2013. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa, 127pp., ISBN 978-83-61227-21-2.

 2. Voreadou, C., BIS, B., (red.). 2010. Freshwater Ecosystems in Europe. The Natural History Museum of Crete, University of Crete, Selena Publications, Heraklion, Greece, ISBN 978-960-367-026-1.

 3. Urkiaga, A., de las Fuentes, L., BIS, B., Chiru, E., Balazs, B., Hernandez, F. 2008. Development of analysis tools for social, economic and ecological effects of water reuse. Desalination, 218, Issues 1-3: 81-91.  

 4. Huertas, E., Salgot, M., Hollender, J., Weber, S., Dott, W., Khan, S., Schafer, A., Messalem, R., BIS, B., Aharoni, A., Chikurel, H. 2008. Key objectives for water reuse concepts. Desalination: Vol. 218, Issues 1-3: 120-131.

 5. Salgot, M., Huertas, E., Hollender, J., Dott, W., Weber, S., Schaefer, A., Khan, S., BIS, B., Aharoni, A., Chikurel, H., Messalem, R. 2007. Guideline for quality standards for water reuse in Europe. Graficas Rey S.L. Publisher, University of Barcelona, Spain, ISBN 978-84-611-4827-1, LD/B-54.839-06©AQUAREC: 128pp.

 6. Wenikajtys, M., BIS, B., 2007. Beitrag zur Trichoptera Fauna der Polnischen Tatra. LAUTERBORNIA - Internationale Zeitschrift für Faunistik und Floristik der Binnengewässer Europas, Heft 61: Köcherfliegen Deutschlands und angrenzender Regionen, 111-118.

 7. Clarke, R., Davy-Bowker, J., Sandin, L., Friberg, N., Johnson, R.K., BIS, B. Estimates and comparisons of the effects of sampling variation using ‘national’ macroinvertebrate sampling protocols on the precision of metrics used to assess ecological status. In: Furse, M.T., Hering, D., Brabec, K., Buffagni, A., Sandin, L., Verdonschot, P.F.M. (eds.). The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods. Hydrobiologia, Vol. 566: 477-503.

 8. Furse, M., Hering, D., Moog, O., Verdonschot, P.F.M., Johnson, R.K., Brabec, K., Gritzalis, K., Buffagni, A., Pinto, P., Friberg, N., Murray-Bligh, J., Kokes, J., Alber, R., Usseglio-Polatera, P., Haase, P., Sweeting, R., BIS, B., Szoszkiewicz, K., Soszka, H., Springe, G., Sporka, F., Krno, I. 2006. The STAR project: context, objectives and approaches . In: Furse, M.T., Hering, D., Brabec, K., Buffagni, A., Sandin, L., Verdonschot, P.F.M. (eds.). The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods. Hydrobiologia, Vol. 566: 3-29.

 9. Hernández, F., Urkiaga, A., De las Fuentes, L., BIS, B., Chiru, E., Balazs, B., and T. Wintgens. 2006. Feasibility studies for water reuse projects: an economical approach. Desalination: Vol. 187-188, Issues 1-3: 253-261.

 10. Urkiaga, L. De las Fuentes, L., BIS, B., Hernandez, F., Koksis, T., Bodo, B., Chiru, E., Handbook on feasibility studies for water reuse systems. Technological Centre Gaiker, Zamudio, Spain, LD/BI-499-06©AQUAREC: 154 pp.

 11. Urkiaga, L. De las Fuentes, L., BIS, B., Chiru, E., Balazs, B., Hernandez, F., Wintgens, T. 2006. Methodologies for feasibility studies related to wastewater reclamation and reuse project. Desalination: Vol. 187-188, Issues 1-3: 263-269.

 12. BIS, B. 2002. Ecological integrity assessment as a strategic component of sustainable water management. In: Zalewski, M. (ed.): Guidelines For The Integrated Management Of The Watershed – Phytotechnology And Ecohydrology, Chap. 9: 157-168, FIETC–Issue 5, UNEP Programme, UNESCO-IHP, Osaga & Shiga Office, Japan, ISBN 92-807-2059-7.

 13. Statzner, B., BIS, B., Dolédec, S., Usseglio-Polatera, P. 2001. Perspectives for biomonitoring at large spatial scales: a unified measure for the functional diversity of invertebrate communities in European running waters. Basic Appl. Ecol. Vol.2: 73-85.

 14. BIS, B., Zdanowicz, A., Zalewski, M. 2000. Effects of catchment properties on hydrochemistry, habitat complexity and invertebrate community structure in a lowland river. Hydrobiologia, Vol. 422/423: 369-387.

Międzynarodowe projekty naukowo-badawcze i dydaktyczne

Najważniejsze projekty:

 1. NORWET: Innovative solutions for wastewater management in rural areas (2008-2011)
  The European Economic Area  Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism, MNiSW (No: PL 0271)

 1. STAR: Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for The Water Framework Directive (2003-2006)
  The European Commission  (FP5); The RTD project (No: EC-EVK1-2002-00534)

 1. AQUAREC: Integrated concepts for reuse of upgraded wastewater in Europe (2003-2006)
  The European Commission  (FP5); The RTD project (No: EC-EVK-2001-00213)

 1. ECOTRAITS: Freshwater biomonitoring across ecoregions: The biological and ecological traits of invertebrate communities (2003-2006)
  The European Commission  (FP5); The Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships; Part I No ICA1-CT-2002-0019: Université de Lorraine, Laboratoire Biodiversité et Fonctionnement des Ecosystemes, UFR SciFA, Metz (France); Part II No ICA1-CT-2002-0020: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 1. CONFRESH: Teaching methods and pedagogical strategies for the promotion of conservation and sustainable development of freshwater ecosystems (2005-2008)
  The European Commission (FP5); The Socrates Programme (No: 226682-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21)

 1. DEMARECO: The development of macrozoobenthos - reference coenoses for sand dominated lowland rivers of Central Europe as a basis for river status assessment according to The EU-Water Framework Directive (EU-WFD) (2000-2002)
  Stifterverband Für Die Deutsche Wissenschaft; University of Duisburg-Essen (No: H150 5506 9999 10605)

 1. Freshwater Biomonitoring in Europe (1998)
  The European Commission, Directorate General XXII – Education, Training and Youth (TEMPUS PHARE): Individual Mobility Grant; Part I: Université Claude Bernard Lyon 1; Laboratoire d'Écologie Des Hydrosystèmes  Naturels  Et Anthropisés, Lyon (France), Part II: ALTERRA, Wageningen UR, Institute of Forestry and Nature Research, Department of Aquatic Ecology (Holandia), Contract No IMG-97-PL-2157

Krajowe projekty naukowo-badawcze

Najważniejsze projekty:

 1. Wsparcie eksperckie udziału Polski w ćwiczeniu interkalibracyjnym metodyki oceny stanu ekologicznego dużych rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (2015)
  Projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr 43/2015/B z dnia 22.10.2015r.

 1. Opracowanie ekspertyzy dla potrzeb udziału Polski w ćwiczeniu interkalibracyjnym metodyk oceny stanu ekologicznego dużych rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (2014)
  Projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr 23/2014/B z dnia 25.07.2014r.

 1. RIVECOmacro: Nadzór nad badaniem makrobezkręgowców bentosowych wraz z monitoringiem dużych rzek nizinnych. Udział w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym metodyk oceny stanu ekologicznego małych i średniej wielkości rzek nizinnych na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (2010-2013)
  Projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr 371/2010/Wn-7/MN-BD/D z dnia 11.08.2010r., z Aneksem nr 1/181 z dnia 31.03.2011r.

 1. KLIMAT: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zagrożenia i uwarunkowania oraz możliwości realizacji krajowego zaopatrzenia ludności  w wodę w świetle przepisów Unii Europejskiej. Zaopatrzenie  w wodę użytkowników w aspekcie wtórnego wykorzystania wód oczyszczonych  (2010-2011)
  Projekt Instytutu Metereologii i Gospodarki Wodnej: Nr 860/NJ/PF/2010 z dnia 10.12.2010r.

 1. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z poborem oraz analizami laboratoryjnymi prób makrobezkręgowców bentosowych rzek Polski (cz. II) (2008-2009)
  Projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr 26/2009/Wn-50/MN-PO-BD z dnia 09.01.2009r.

 1. Opracowanie przewodnika metodycznego w zakresie poboru i analiz próbek materiału biologicznego oraz oceny stanu ekologicznego małych i średnich rzek wraz ze wskazaniem metodyki dla dużych rzek nizinnych Polski w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe, z wykorzystaniem wyników projektu STAR-AQEM (2006-2007)
  Projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr 393/2006/B z dnia 19.12.2006r.

Nagrody za działalność naukową

Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo cyklu prac na temat zastosowania koncepcji ekohydrologii dla poprawy jakości wód śródlądowych  (2002)

Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo cyklu publikacji dot. wykorzystania procesów hydrologicznych i biologicznych w ochronie ekosystemów wodnych (1998)

Członkowstwo w zespołach eksperckich instytucji naukowych Komisji Europejskiej

ECOSTAT - Ecological  Status  Working  Group A (The European Commission, Joint Research Centre JRC); Geographical Intercalibration Groups (GIGs):

 • The Very Large Rivers Geographical Intercalibration Group (XGIG) (2010 – obecnie)

 • The Central-Baltic Geographical Intercalibration Group (CB GIG) (2010 – 2016)

TAIEX - Technical Assistance Information Instrument of the European Commission,  The Directorate-General Enlargement of the European Commission (2005 – obecnie)

Członkowstwo w zespołach eksperckich krajowych instytucji naukowych 

Ministerstwo Środowiska i Dyrekcja RZGW w Warszawie

 • Komisja do Spraw Udziału Społeczeństwa we Wdrażaniu Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce (2006-2009, 2010-2013)

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 • Sekcja Ochrony Środowiska Wodnego (2007-2010)

 • Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej (2000-2003)

Główny Inspektrat Ochrony Środowiska (2003-2016)

 

 

 

 

5.png6.png9.png5.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813