Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

24.04.2019 r. - wysłaliśmy list otwarty do Przewodniczącego komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji prof. dr. hab. Tomasza Jerzego Szapiro, z prośbą o wykluczenie prof. B. Śliwerskiego z listy kandydujących członków do Rady Doskonałości Naukowej, do czasu wydania decyzji dotyczącej postępowania moralnego i etycznego przez odpowiednie Komisje Dyscyplinarne.

Naszym zdaniem postępowanie prof. B. Śliwerskiego budzi zastrzeżenia, natomiast do RDN kandydować może osoba, która "ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej”.

List otwarty do prof. dr. hab. Tomasza Jerzego Szapiro


 

 15.01.2019 r. - popieramy Jurka Owsiaka

Jurku! 27 lat genialnej pracy dawania serca innym nie może się skończyć.
Póki Twoje serce bije nie możesz zrezygnować z zarządzania własnym dziełem.
Nie pozwól hejtowcom tego dzieła zniszczyć, bo dasz siłę szerzenia tego zła!
Podobnie jak Ty, chcemy dawać dobro i pomagać innym.
Jurku jesteśmy z Tobą! Wspólnie idźmy pomagać i szerzyć dobro!


28.05.2018 r. - wysłaliśmy list otwarty do 461 Parlamentarzystów z prośbą o rozwagę i rozsądek w podejmowaniu decyzji nad Ustawą 2.0.

List do Parlamentarzystów

Nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ze strony osób rządzących. Natomiast treść listu wydrukowała Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/7,95891,23505898,zapisy-zawarte-w-ustawie-2-0-jaroslawa-gowina-nie-beda-sluzyly.html

 


 09.06.2018 r. - wysłaliśmy list z poparciem dla walczących studentów z Akademickiego Komitetu Protestacyjnego.

List z poparciem dla AKP

 


 

Dodaj komentarz

6.png6.png1.png1.png9.png