Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            HabilitacjaAnkieta będzie dostępna od 15 marca do 10 kwietnia 2019 r.

Mobbing

Liczba wypełnionych ankiet: 88

1. Czy w Twojej jednostce wszyscy pracownicy są traktowani z należytym szacunkiem niezależnie od zajmowanego stanowiska i stopnia awansu naukowego?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

2. Czy w Twojej jednostce doświadczyłeś mobbingu ze strony przełożonych?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

3. Czy w Twojej jednostce doświadczyłeś mobbingu ze strony współpracowników?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

4. Czy w Twojej jednostce są określone procedury w przypadku zaistnienia mobbingu i konfliktów między pracownikami?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

5. Czy znasz osoby w swojej jednostce, do których można się zwrócić o pomoc w przypadku doświadczania mobbingu?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

6. Czy w Twojej jednostce panuje atmosfera zagrożenia i niepewności w zatrudnieniu spowodowana nękaniem i zastraszaniem ze strony przełożonych?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

7. Czy kiedykolwiek korzystałeś z pomocy osób lub instytucji zewnętrznych, zajmujących się pomocą ofiarom mobbingu, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Antymobbingowego i in.?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

8. Czy wskutek doświadczanego mobbingu odczuwasz pogorszenie stanu zdrowia?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

9. Czy wskutek doświadczanego mobbingu korzystałeś z pomocy lekarskiej?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

10. Czy wskutek doświadczanego mobbingu brałeś zwolnienie lekarskie trwające powyżej 5 dni?

Uzasadnij swoją odpowiedź:

Metryczka

Płeć

Kobieta Mężczyzna

Wiek

do 30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat więcej

Stanowisko

 doktorant  asystent  adiunkt  wykładowca/starszy wykładowca
 profesor nadzwyczajny  profesor zwyczajny  inne

Tytuł naukowy

mgr/mgr inż. dr/dr inż. dr hab./dr hab. inż. prof. dr hab./prof. dr hab. inż.

Rodzaj uczelni

uczelnia publiczna uczelnia niepubliczna

Uczelnia

 uniwersytet  politechnika  akademia  inna
nazwa uczelni:
Wysłanie ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb analizy wyników


3.png2.png2.png3.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813