Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


16.04.2018 r.

Katharsis czyli dekomunizacja na uczelniach

Po zakończeniu II wojny światowej nauka polska stała się istotnym elementem komunizacji i wasalizacji. Akademicki krajobraz komunistycznego państwa polskiego ukształtowało wprowadzanie w życie Instrukcji NKWD w roku 1947 („Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47 8222;35”).  Stanowiła ona, że: „(w) szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem”. Poprzez zarządzenia ministerialne, partyjne i działania służb specjalnych ową instrukcję realizowano z powodzeniem, a jej skutki są odczuwalne do dnia dzisiejszego.

W latach 50-tych pozbywano się niewygodnych dla systemu wykładowców. Dopiero w okresie odwilży, tj. po roku 1956, wielu z nich wróciło na uczelnie. W 1968 r usunięto wykładowców ze względu na niewłaściwe pochodzenie. A w latach 80-tych nastąpiła emigracja młodych naukowców i jest to nadal niepowetowana strata dla nauki polskiej. Do dziś istnieje blokada powrotów tych naukowców na polskie uczelnie.


25.01.2018 r.

Raport z głosowania nad projektem Ustawy Społecznej  

Polskie uczelnie znajdują się w tyle nauki światowej. Najlepsza polska uczelnia - Uniwersytet Warszawski w rankingu uczelni światowych znajduje się na pozycjach od 501 do 600. Jest to spadek tego Uniwersytetu o co najmniej 150 pozycji od 2015 r., kiedy to UW znajdował się na pozycjach od 301 do 350[1]. Dlatego informacje ministra Gowina o wzroście tej uczelni o ponad 100 pozycji wydają się wyssane z palca[2].

Czy to oznacza, że w Polsce nie ma ludzi zdolnych, wybitnych? Oczywiście, że są! Skąd zatem zapaść intelektualna? Odpowiedzi należy szukać w patologicznej polityce akademickiej, której, jak już wiadomo, nie uzdrowi Ustawa 2.0.

Dlatego wychodząc naprzeciw działaniom Ministra Gowina, opracowaliśmy Ustawę Społeczną, którą następnie przedstawiliśmy Państwu do wspólnej konsultacji. Już na wstępie chcieliśmy WAM WSZYSTKIM PODZIĘKOWAĆ za to, że weszliście na naszą stronę i zagłosowaliście! Wszystkie głosy są dla nas ważne i wszystkie weźmiemy pod uwagę w dalszych pracach nad tym projektem. Oczywiście możecie zapytać – po co to robimy? Ponieważ pragniemy pracować nad ustawą dla całego środowiska zawodowego, która ma regulować sferę nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce przez najbliższe lata!

Jak przebiegały konsultacje?

 


 

24.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Ustawa 2.0 opracowana przez Ministra Jarosława Gowina, „szeroko konsultowana ze środowiskiem naukowym”, lada chwila wejdzie w życie. W zasadzie czuć już jej oddech na plecach, a w zasadzie oddech czują przede wszystkim młodzi doktorzy, przed którymi stoi widmo habilitacji.

Choć Ustawa 2.0 mówi o nieobowiązkowej habilitacji, to jednak zgodnie z tym co zapowiedział Minister, uczelnie będą cieszyły się większą (sic!) niż dotychczas autonomią, więc decyzja o tym, kto zrobi habilitację i karierę naukową, a kto nie – będzie procesem jeszcze łatwiejszym niż dotychczas…

 

6.png6.png1.png0.png3.png