Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności

 


 

24.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Ustawa 2.0 opracowana przez Ministra Jarosława Gowina, „szeroko konsultowana ze środowiskiem naukowym”, lada chwila wejdzie w życie. W zasadzie czuć już jej oddech na plecach, a w zasadzie oddech czują przede wszystkim młodzi doktorzy, przed którymi stoi widmo habilitacji.

Choć Ustawa 2.0 mówi o nieobowiązkowej habilitacji, to jednak zgodnie z tym co zapowiedział Minister, uczelnie będą cieszyły się większą (sic!) niż dotychczas autonomią, więc decyzja o tym, kto zrobi habilitację i karierę naukową, a kto nie – będzie procesem jeszcze łatwiejszym niż dotychczas…

 


23.01.2018 r.

Sen nocy letniej Ministra Jarosława Gowina

Wczoraj, 22 stycznia 2017 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił nowe propozycje do projektu Ustawy 2.0 nazywanej również „Konstytucją dla Nauki”. Do najbardziej rewolucyjnych nowelizacji należy zaliczyć oświadczenie o przeprowadzeniu „dezubekizacji” na wyższych uczelniach.

Zgodnie z tym, co podają media – członkiem rady uczelni, członkiem senatu uczelni, członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy profesorem tytularnym może zostać osoba, która „w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami”.

Cieszy również zmiana dotycząca wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Niemniej jednak ogromnym uproszczeniem obu tych założeń byłoby przyjęcie ustawy („65+”) o obowiązkowym przejściu na emeryturę pracowników akademickich po ukończeniu 65 roku życia bez możliwości przedłużania okresu zatrudnienia, aby osoby te nie mogły sprawować kierowniczych funkcji i zasiadać w radach decydujących o awansach zawodowych. Panie Ministrze – ryba psuje się od głowy – należy coś z nią wreszcie zrobić.  

Rezygnacja z przedłużenia studiów zaocznych wydaje się oczywistą zmianą, gdyż jej wprowadzenie oznaczałoby bunt wśród studentów – a tego ani Ministrowi, ani reformie nie potrzeba.

Zmianami, które budzą jednak zastrzeżenia są następujące propozycje:

5.png1.png7.png2.png4.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813