Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


21.05.2019 r.

Diagnoza społeczna dotycząca zjawiska habilitacji w polskiej nauce.  Wyniki ankiety.

Zespół Fundacji Nauka Polska przeprowadził ankietę adresowaną do szerokiego grona polskich naukowców, by w ten sposób sprawdzić, czy wyniki konsultacji ministra Gowina znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Okazało się, że wyniki konsultacji pana ministra w żaden sposób nie korelują z naszymi wynikami. Przy czym pamiętajmy, że na przeprowadzenie tej ankiety nie wydaliśmy żadnych środków finansowych, a tym bardziej środków budżetowych.

Pan minister Gowin koncentrował się głównie na opiniach przedstawicieli władz rektorskich oraz środowiska profesorskiego, których na ogół można określić jako beneficjentów systemu postkomunistycznego. Należy poświęcić oczywiście osobny artykuł na charakterystykę tę wpływowej elity, nie tyle naukowej, co politycznej. Owszem, minister Gowin stwierdził, że u podstaw reformy nauki i szkolnictwa wyższego legło jego przekonanie o fatalnym stanie i poziomie polskiej nauki, które zdiagnozowane zostały poprzez międzynarodowe rankingi wyższych uczelni. Gdyby konsultacje były „oddolne” i anonimowe, to minister Gowin miałby szansę dokonać rzeczywiście epokowej reformy w tych obszarach. Ale czego można spodziewać się, gdy ustawy piszą urzędnicy w oparciu o wykładnię swoich wąskich interesów.


26.03.2019 r.
Odpowiedź na artykuł prof. Bogusława Śliwerskiego, zamieszczony na blogu http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/03/kompromitujacy-dziennikarke-ale-i.html

Wpis prof. B. Śliwerskiego jest odpowiedzią na artykuł pt. Habilitacja, czyli postępowanie pełne patologii, który ukazał się Dzienniku Gazecie Prawnej 21.03.2019 r. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1404161,patologie-w-postepowaniu-habilitacyjnym.html

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - jak sam podkreśla - dr h.c. multi, w dniu 24.03.2019 r. na swoim blogu internetowym dokonał wpisu na temat wyników badań ankietowych, przeprowadzonych przez Fundację Nauka Polska, dotyczących postępowań habilitacyjnych. Nie mogąc przejść obojętnie obok aroganckich stwierdzeń zawartych w tym artykule, chciałabym odnieść się w kilku punktach do „naukowych” tez, jakimi posługuje się pan profesor w swoistej, z pewnością unikalnej polemice.
Po pierwsze pan profesor jednoznacznie, w sposób niedopuszczalny przekroczył ważną granicę pomiędzy merytoryczną naukową dyskusją a impertynencką, prostacką argumentacją, która pozostaje ściśle ukierunkowana, wyłącznie na dyskredytację współuczestników dyskusji. Kompromitujący język polemiki zastosowany przez pana profesora Śliwerskiego to niestety typowa mowa nienawiści. To jednocześnie forma komunikacji niedopuszczalna w żadnej polemice! Wpis ten, niestety świadczy o środowisku profesorskim, które powinno charakteryzować się szczególną wrażliwością i kulturą osobistą.
Po drugie wpis pana profesora jest bardzo emocjonalny. Oparty jest wyłącznie na niemerytorycznych argumentach ad personam i powoduje, że narusza on dobre imię nie tylko Dziennika Gazety Prawnej, ale przede wszystkim moje dobra osobiste, poprzez używanie epitetów typu: „niedouczoną panią doktor”, „kompletnie niekompetentną” i „kompromitującą naukę w swoim wydaniu” (sic!)
Po trzecie obraża wszystkie 1311 osób ze środowiska akademickiego twierdząc, że są „metodologicznymi analfabetami”.
I wreszcie po czwarte - obraża całe środowisko naukowe, nazywając je „patologiczną kadrą naukową”.

 


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety postaramy się rozpowszechnić w środowisku akademickim oraz mediach. Uzyskane wyniki mogą być również podstawą do podjęcia dialogu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zmian na uczelniach.

Ankieta „Mobbing na uczelniach” będzie dostępna od 15 marca do 10 kwietnia 2019 r.

W imieniu organizatorów
dr Joanna Gruba

 

Habilitacja – zobacz wyniki

 

Mobbing na uczelniach – wypełnij ankietę


30.01.2019 r.

Nasz komentarz w dyskusji:
prof. dr hab. Andrzej Nowak, List otwarty do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wolności polskiej humanistyki  Publikacja: 23.12.2018

https://www.rp.pl/Kultura/181229744-List-otwarty-do-prezesa-Jaroslawa-Kaczynskiego-w-sprawie-wolnosci-polskiej-humanistyki.html

odpowiedź ministra Jarosława Gowina:
dr Jarosław Gowin, Uwolnić polską naukę od makulatury Publikacja: 01.01.2019

https://www.rp.pl/Opinie/181239902-Uwolnic-polska-nauke-od-makulatury.html

Profesor Andrzej Nowak contra minister Jarosław Gowin.
Z dyskusji o polskiej humanistyce

Spór pomiędzy profesorem Andrzejem Nowakiem a przedstawicielami polskiego rządu (list otwarty adresowany był do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a odpowiedział na niego minister Jarosław Gowin), mimo iż dotyczy polskiej humanistyki, to tak naprawdę odnosi się do całego systemu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Przysłowiową kością niezgody stał się nowy wykaz czasopism i wydawnictw reglamentowanych przez państwo. Profesor Nowak apeluje o to, aby nie tłamsić wolności polskiej humanistyki, na co minister Gowin odpowiada mu, że ta wolność nie może oznaczać produkowania „publikacji pseudonaukowych”. Przy czym z lektury artykułu ministra Gowina wynika, że naukowość oznacza dla niego przestrzeganie kodeksu etycznego, na straży którego stać ma „grono wybitnych uczonych”.


04.09.2018 r.

Quo vadis ministrze Gowin? Część 3.
Otwarte konkursy akademickie

Wstęp

W poprzednich częściach cyklu artykułów pt. Quo vadis ministrze Gowin? przedstawialiśmy problemy związane z (1) nierzetelnymi recenzjami w postępowaniach habilitacyjnych oraz  (2) brakiem prawidłowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych. Są to najistotniejsze przyczyny zapaści polskiej nauki, gdyż awans naukowy na polskich uczelniach znacznie częściej zależy od uznaniowej oceny dorobku naukowego i tzw. „koleżeńskich” recenzji a nie jest wyłącznie obiektywną i wymierną oceną całościowego dorobku merytorycznego naukowca (naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego)

Kolejną ważną kwestią powodującą stałe obniżanie się poziomu polskiej nauki jest ograniczanie do niej dostępu osobom młodym, ambitnym i zaangażowanym. Problemem są zatem „otwarte” konkursy na wolne stanowiska akademickie.

Pisząc o konkursach, już we wstępie warto przytoczyć definicję tego słowa, które według Współczesnego słownika języka polskiego oznacza proces „której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie[1].

4.png8.png4.png4.png8.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813