Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności


17.12.2019 r. - Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, została 10 grudnia 2019 r. skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Informacje o przebiegu prac nad petycją można znaleźć na stronie https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,397.html


"Są chwile i ludzie których się nie zapomina"

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela, Sekretarza Fundacji -
dr hab. Edwarda Rówińskiego.
Ed, spoczywaj w pokoju.


17.07.2019 r. - wysłaliśmy list do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskigo z prośbą o podjęcie działań wobec sędziego Jana Tarno, który w reportażu wyemitowanym na portalu onet.pl, zachęca m.in. pracowników naukowych, do niszczenia dokumentów w postaci nagrań z posiedzenia ciał naukowych obradujących w sprawach awansowych.
Treść listu poniżej


26.03.2019 r.
Odpowiedź na artykuł prof. Bogusława Śliwerskiego, zamieszczony na blogu http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/03/kompromitujacy-dziennikarke-ale-i.html

Wpis prof. B. Śliwerskiego jest odpowiedzią na artykuł pt. Habilitacja, czyli postępowanie pełne patologii, który ukazał się Dzienniku Gazecie Prawnej 21.03.2019 r. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1404161,patologie-w-postepowaniu-habilitacyjnym.html

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - jak sam podkreśla - dr h.c. multi, w dniu 24.03.2019 r. na swoim blogu internetowym dokonał wpisu na temat wyników badań ankietowych, przeprowadzonych przez Fundację Nauka Polska, dotyczących postępowań habilitacyjnych. Nie mogąc przejść obojętnie obok aroganckich stwierdzeń zawartych w tym artykule, chciałabym odnieść się w kilku punktach do „naukowych” tez, jakimi posługuje się pan profesor w swoistej, z pewnością unikalnej polemice.
Po pierwsze pan profesor jednoznacznie, w sposób niedopuszczalny przekroczył ważną granicę pomiędzy merytoryczną naukową dyskusją a impertynencką, prostacką argumentacją, która pozostaje ściśle ukierunkowana, wyłącznie na dyskredytację współuczestników dyskusji. Kompromitujący język polemiki zastosowany przez pana profesora Śliwerskiego to niestety typowa mowa nienawiści. To jednocześnie forma komunikacji niedopuszczalna w żadnej polemice! Wpis ten, niestety świadczy o środowisku profesorskim, które powinno charakteryzować się szczególną wrażliwością i kulturą osobistą.
Po drugie wpis pana profesora jest bardzo emocjonalny. Oparty jest wyłącznie na niemerytorycznych argumentach ad personam i powoduje, że narusza on dobre imię nie tylko Dziennika Gazety Prawnej, ale przede wszystkim moje dobra osobiste, poprzez używanie epitetów typu: „niedouczoną panią doktor”, „kompletnie niekompetentną” i „kompromitującą naukę w swoim wydaniu” (sic!)
Po trzecie obraża wszystkie 1311 osób ze środowiska akademickiego twierdząc, że są „metodologicznymi analfabetami”.
I wreszcie po czwarte - obraża całe środowisko naukowe, nazywając je „patologiczną kadrą naukową”.

6.png6.png1.png0.png3.png