Ujawniamy nieprawidłowości w nauce - przejdź do strony habilitacja.eu            Habilitacja

Aktualności

"Są chwile i ludzie których się nie zapomina"

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela, Sekretarza Fundacji -
dr hab. Edwarda Rówińskiego.
Ed, spoczywaj w pokoju.


17.07.2019 r. - wysłaliśmy list do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskigo z prośbą o podjęcie działań wobec sędziego Jana Tarno, który w reportażu wyemitowanym na portalu onet.pl, zachęca m.in. pracowników naukowych, do niszczenia dokumentów w postaci nagrań z posiedzenia ciał naukowych obradujących w sprawach awansowych.
Treść listu poniżej


26.06.2019 r. 

Mobbing jako norma społeczna w polskiej nauce. Wyniki ankiety

Mobbing jako zjawisko społeczne znalazło się w centrum uwagi badaczy stosunkowo niedawno, mimo że mechanizmy społeczne, których to zjawisko dotyczy znane są od wieków. Sam termin pochodzi od angielskiego słowa „mob”, czyli „tłum”. W przestrzeni publicznej trudno znaleźć odpowiednik polski tego słowa. Zatem istotę znaczenia tego pojęcia można tłumaczyć poprzez pryzmat patologii, które niesie z sobą zagadnienie psychologii tłumu. Jest ona widoczna w takich zachowaniach zbiorowych jak konformizm, rozproszenie odpowiedzialności (mogące prowadzić także do fenomenu próżniactwa społecznego), bezkrytyczna identyfikacja z liderem, umożliwiająca mu stosowanie praktyk autorytatywnych. Jednostki tworzące taką „nieświadomą” zbiorowość stają się ludźmi reagującymi impulsywnie i irracjonalnie, a pojawiające się problemy rozwiązywane są poprzez nękanie tzw. „kozłów ofiarnych”, na których, przynajmniej na jakiś czas, skupia się niezadowolenie tłumu (czy analogicznie – grupy) i dzięki którym następuje wyładowanie napięcia.


21.05.2019 r.

Diagnoza społeczna dotycząca zjawiska habilitacji w polskiej nauce.  Wyniki ankiety.

Zespół Fundacji Nauka Polska przeprowadził ankietę adresowaną do szerokiego grona polskich naukowców, by w ten sposób sprawdzić, czy wyniki konsultacji ministra Gowina znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Okazało się, że wyniki konsultacji pana ministra w żaden sposób nie korelują z naszymi wynikami. Przy czym pamiętajmy, że na przeprowadzenie tej ankiety nie wydaliśmy żadnych środków finansowych, a tym bardziej środków budżetowych.

Pan minister Gowin koncentrował się głównie na opiniach przedstawicieli władz rektorskich oraz środowiska profesorskiego, których na ogół można określić jako beneficjentów systemu postkomunistycznego. Należy poświęcić oczywiście osobny artykuł na charakterystykę tę wpływowej elity, nie tyle naukowej, co politycznej. Owszem, minister Gowin stwierdził, że u podstaw reformy nauki i szkolnictwa wyższego legło jego przekonanie o fatalnym stanie i poziomie polskiej nauki, które zdiagnozowane zostały poprzez międzynarodowe rankingi wyższych uczelni. Gdyby konsultacje były „oddolne” i anonimowe, to minister Gowin miałby szansę dokonać rzeczywiście epokowej reformy w tych obszarach. Ale czego można spodziewać się, gdy ustawy piszą urzędnicy w oparciu o wykładnię swoich wąskich interesów.


26.03.2019 r.
Odpowiedź na artykuł prof. Bogusława Śliwerskiego, zamieszczony na blogu http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/03/kompromitujacy-dziennikarke-ale-i.html

Wpis prof. B. Śliwerskiego jest odpowiedzią na artykuł pt. Habilitacja, czyli postępowanie pełne patologii, który ukazał się Dzienniku Gazecie Prawnej 21.03.2019 r. https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1404161,patologie-w-postepowaniu-habilitacyjnym.html

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - jak sam podkreśla - dr h.c. multi, w dniu 24.03.2019 r. na swoim blogu internetowym dokonał wpisu na temat wyników badań ankietowych, przeprowadzonych przez Fundację Nauka Polska, dotyczących postępowań habilitacyjnych. Nie mogąc przejść obojętnie obok aroganckich stwierdzeń zawartych w tym artykule, chciałabym odnieść się w kilku punktach do „naukowych” tez, jakimi posługuje się pan profesor w swoistej, z pewnością unikalnej polemice.
Po pierwsze pan profesor jednoznacznie, w sposób niedopuszczalny przekroczył ważną granicę pomiędzy merytoryczną naukową dyskusją a impertynencką, prostacką argumentacją, która pozostaje ściśle ukierunkowana, wyłącznie na dyskredytację współuczestników dyskusji. Kompromitujący język polemiki zastosowany przez pana profesora Śliwerskiego to niestety typowa mowa nienawiści. To jednocześnie forma komunikacji niedopuszczalna w żadnej polemice! Wpis ten, niestety świadczy o środowisku profesorskim, które powinno charakteryzować się szczególną wrażliwością i kulturą osobistą.
Po drugie wpis pana profesora jest bardzo emocjonalny. Oparty jest wyłącznie na niemerytorycznych argumentach ad personam i powoduje, że narusza on dobre imię nie tylko Dziennika Gazety Prawnej, ale przede wszystkim moje dobra osobiste, poprzez używanie epitetów typu: „niedouczoną panią doktor”, „kompletnie niekompetentną” i „kompromitującą naukę w swoim wydaniu” (sic!)
Po trzecie obraża wszystkie 1311 osób ze środowiska akademickiego twierdząc, że są „metodologicznymi analfabetami”.
I wreszcie po czwarte - obraża całe środowisko naukowe, nazywając je „patologiczną kadrą naukową”.

5.png4.png6.png9.png0.png

KRS 723626
mail info@naukapolska.eu
tel. 509-237-270
nr konta 10 1020 2401 0000 0002 0524 3813